Nasze inwestycje

Realizujemy ambitne projekty

Dzięki dużym inwestycjom Kożuchów staje się miastem coraz bardziej przyjaznym dla biznesu.

W ramach projektu „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – etap I” finansowanego ze środków Lubuskiego RPO starówka w Kożuchowie zyskała drugie życie. Iluminacja murów obronnych i zamku sprawia, że nocą śródmieście wygląda jeszcze piękniej. Dzięki projektowi „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – remont Zamku” rezydencja książęca z początku XIV wieku odzyskała swój barokowy blask. Teraz odnowiona elewacja przyciąga wzrok oraz obiektywy aparatów odwiedzających turystów.

W maju 2015 r. nastąpił ostateczny odbiór jednej z najtrudniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Kożuchowie – remont ulicy Kraszewskiego. Wymieniono infrastrukturę podziemną, powstały nowe chodniki z kostki betonowej brukowej i ścieżka rowerowa. Droga została wykonana w ramach programu: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Koszt: 4, 76 mln złotych, w tym 1, 64 mln dotacji z budżetu państwa.

Inwestycja „Rozbudowa Infrastruktury Jednostek OSP Gminy Kożuchów Ujętych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” to prawie 4 miliony złotych na rozbudowę dwóch remiz OSP, a także zakup wozu ratowniczo-gaśniczego. Solidna realizacja świadczy o naszym profesjonalizmie i dobrym przygotowaniu do realizacji projektu.

Kożuchów stawia również na kulturę. Wraz z niemiecką gminą Schwepnitz zrealizowaliśmy projekt „Polsko – Niemieckie Spotkania z Kulturą Ludową“, w ramach którego w salach kożuchowskiego zamku zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła, występy zespołów ludowych i wspólną biesiadę. Był to jeden z szeregu projektów promujących kulturę i współpracę z partnerską gminą Schwepnitz w Niemczech.

Zależy nam na tym, żeby dzieci i młodzież ciekawie i aktywnie spędzały czas w naszym mieście. Z  myślą o nich zbudowaliśmy skatepark, a w przyszłości powstanie nowoczesna hala sportowa.

W ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w gminie Kożuchów realizowane są projekty drogowe. We współpracy z Powiatem Nowosolskim obecnie remontowana jest droga w Studzieńcu. W partnerstwie z Powiatem oraz Miastem Zielona Góra modernizowana jest droga w Radwanowie. Trzecia z inwestycji to przebudowa ul. Młynarskiej, Koszarowej, Rataja i Kościuszki. Przebudowa drogi w Solnikach to już czwarty projekt, na które burmistrz uzyskał dofinansowanie.

Remont Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej to jedna z inwestycji realizowanych w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowo uzdatnianej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”. Wartość całego przedsięwzięcia to 15 mln zł, przy czym 50% tej kwoty to środki pozyskane z Unii Europejskiej. Wśród wykonanych inwestycji jest m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji w Czciradzu, przebudowa przepompowni przy ul. Zygmuntowskiej, rewitalizacja wieży ciśnień oraz remont Stacji Uzdatniania Wody. Zostały zamontowane nowe urządzenia na hali filtrów. Wyremontowane zostały także zbiorniki na uzdatnioną wodę. Wymieniono też rurociągi technologiczne i zbiorniki popłuczyn.

Kolejną zakończoną inwestycją był remont ponad 100-letniej zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Szprotawskiej w Kożuchowie.