Nasze inwestycje

Realizujemy ambitne projekty

Dzięki dużym inwestycjom Kożuchów staje się miastem przyjaznym dla biznesu. Sprzyja inwestorom i otwiera się przed nimi ciekawe możliwości rozwoju. Aby mieszkańcom żyło się lepiej, a  turystom odwiedzającym gminę poprawił komfort podróżowania, włodarze miasta inwestują w drogi, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu.

Bezpieczne drogi

W maju 2015 r. nastąpił ostateczny odbiór jednej z najtrudniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Kożuchowie – remont ulicy Kraszewskiego.
W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w gminie realizowane są ważne inwestycje drogowe:

 • we współpracy z Powiatem Nowosolskim remontowana jest droga w Studzieńcu
 • w partnerstwie z Powiatem oraz Miastem Zielona Góra modernizowana jest droga w Radwanowie
 • trzecia inwestycja w ramach tego programu to – przebudowa ul. Młynarskiej, Koszarowej, Rataja i Kościuszki w Kożuchowie

Kolejne realizowane projekty drogowe:

 • przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym
 • od 2017 r. trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno-Drwalewice
 • w Solnikach, od skrzyżowania z drogą powiatową do końca miejscowości przebudowano zniszczoną nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, zjazdy do posesji, przepust drogowy oraz odwodnienie
 • w Stypułowie zainwestowaliśmy w nowe oświetlenie drogowe. W ramach umowy wykonano również przyłączenie do sieci energetycznej

 

Dbamy o zabytki i kulturę

 • Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja, wykonane zostały prace konserwatorskie  i restauratorskie dwóch płyt nagrobnych. Przeczytaj więcej o tym wyjątkowym zabytku.
 • W ramach projektu „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – etap I” finansowanego ze środków Lubuskiego RPO starówka w Kożuchowie zyskała drugie życie.
 • Dzięki projektowi „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – remont Zamku” rezydencja książęca z początku XIV wieku odzyskała swój barokowy blask.
 • Wraz z niemiecką gminą Schwepnitz zrealizowaliśmy projekt „Polsko – Niemieckie Spotkania z Kulturą Ludową“, w ramach którego w salach kożuchowskiego zamku zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła, występy zespołów ludowych i wspólną biesiadę.
 • Kolejną zakończoną inwestycją był remont ponad 100-letniej zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Szprotawskiej w Kożuchowie.
 • Zbudowaliśmy skatepark, a w przyszłości powstanie nowoczesna hala sportowa.

 

Bezpieczeństwo i higiena życia

 • Inwestycja „Rozbudowa Infrastruktury Jednostek OSP Gminy Kożuchów Ujętych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” to prawie 4 mln zł na rozbudowę dwóch remiz OSP, a także zakup wozu ratowniczo-gaśniczego.
 • Remont Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej to jedna z inwestycji realizowanych w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowo uzdatnianej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”.
samochody strażackie w garażu

OSP Kożuchów

 

Kontakt i informacje