Średniowieczny Kożuchów

Perła w koronie

 

Średniowieczne mury miejskie, w głębi budowla ze spadzistym dachem i wieżą

Zwiedzanie Kożuchowa zacznij od gotyckiego zamku wzniesionego na miejscu średniowiecznego grodu kasztelańskiego To tutaj urzędowali ostatni Piastowie z linii głogowskiej. Pierwszą wzmiankę o mieście znamy z dokumentu wystawionego przez księcia Głogowskiego Henryka III w 1273 r., który 18 lat później nadał miastu liczne przywileje. Najstarszy zamek zbudowany był z murów kurtynowych, otaczających prostokątny dziedziniec, cylindrycznej wieży oraz budynku mieszkalnego, przylegającego do wschodniego muru. Przez długie lata był siedzibą klasztoru, dlatego ma specyficzny układ sal. Niesamowite wrażenie wywiera sala koncertowa, sala regionalna  i piwnica rycerska. Zamek po remoncie odzyskał świetność i zachęca do odwiedzin. Dziś jest siedzibą Centrum Kultury „Zamek”, które organizuje konkursy, imprezy plenerowe, koncerty oraz wernisaże wystaw.

Odnowione sale

Zapraszamy do zwiedzania sali kameralnej oraz sali regionalnej, w której eksponowane są m.in. zbroje rycerskie oraz portrety książąt piastowskich pędzla Ireny Bierwiaczonek.

XIII-wieczna świątynia

Dzieje miejskiego kościoła Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny sięgają XIII w. Pomimo licznych pożarów budynek za każdym razem odbudowywano – w efekcie jego architektura łączy elementy gotyku, renesansu i baroku, z kolei wyposażenie pochodzi w większości z tego ostatniego okresu.

 

Widok na kościół z wieżą i zabudowania. Całość odgradzają kamienne mury

W 2017 r. w ramach II etapu prac naprawiono spękane i uszkodzone mury, wzmocniono sklepienia siatką z włókna węglowego i wzmocniono więźbę dachową. Parafia planuje również remont budynku, w którym znajduje się siedziba Caritas oraz renowację głównego ołtarza kościoła.

Średniowieczna twierdza

Na przełomie XIII i XIV w. miasto było otoczone 8-metrowymi murami obronnymi z kamienia polnego. To unikat na skalę światową. Pierścień murów zachowanych do dziś niemal w pierwotnej długości otaczała fosa, miejscami szeroka na 20 metrów. Zamek otoczony jest suchą dziś fosą, stosunkowo dobrze zachowaną, zwłaszcza na odcinku południowym. Obowiązkowo zrób spacer wzdłuż murów, a następnie oddal się, żeby z większej odległości objąć wzrokiem otoczone murem miasto z dominującymi wieżami. Tego widoku nigdy nie zapomnisz!

Bramy do miasta

Kiedyś do obwarowanego miasta prowadziły trzy bramy: Głogowska, Krośnieńska, zwana Basztą Katowską, oraz Żagańska. W wieku XV wzniesiono czwartą bramę, Szprotawską. W 1819 r. zburzono wszystkie, oszczędzając jedynie basztę Bramy Krośnieńskiej.

podświetlone średniowieczne mury

Baszta Bramy Krośnieńskiej – Izba Regionalna

Izba Regionalna

Historię Kożuchowa poznasz lepiej, zwiedzając Basztę Bramy Krośnieńskiej z XV w. Swoją siedzibę ma tu Izba Regionalna, która organizuje wystawy stałe i czasowe. W zbiorach zgromadzono m.in. elementy uzbrojenia rycerskiego, pocztówki z lat 1899-1945, dokumenty i listy miejskie z XVII-XIX w., kroniki miasta, przewodniki miejskie i powiatowe, ikonografie i mapy. Część baszty przebudowana jest na dom mieszkalny, ale od strony zewnętrznej można zobaczyć surową formę kamienno-ceglanego bastionu z czterokondygnacyjnym układem otworów strzelniczych.

Zwiedzanie Zamku, Izby Regionalnej oraz Lapidarium odbywa się z przewodnikiem (bilety do nabycia w sekretariacie Zamku):

  • poniedziałek – piątek od 8:00 do 19:00
  • sobota, niedziela od 10:00 do 18:00

Od 4 maja można już zwiedzać Lapidarium – muzeum rzeźby nagrobnej. Warunkiem koniecznym jest umówienie się z przewodnikiem pod numerem telefonu 68 355 35 36, minimum dzień wcześniej. Zapraszamy, czekamy na Was!

Więcej informacji na temat fortyfikacji Kożuchowa znajdziesz tu: https://medievalheritage.eu

Inwestycje

W ostatnich latach w Centrum udało się przeprowadzić wiele ważnych i potrzebnych inwestycji wpływających na poprawę estetyki pomieszczeń. Doposażono pracownię muzyczną oraz wykonano nowe nagłośnienie i oświetlenie w sali widowiskowo-koncertowej. Dom kultury stale się rozwija, w ostatnim czasie przystąpił do projektu Liga E-Szkoła współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach przedsięwzięcia jednostka pozyskała nowy sprzęt, dzięki któremu będzie mogła poszerzyć swoją ofertę o nowe zajęcia.

Kontakt i informacje

Centrum Kultury Zamek
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 35 36
kom. 601 868 555

Izba Regionalna
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów