Dni Kożuchowa

Pokaz ognia na średniowiecznych murach