Pokaz ognia

Kobieta żonglująca zapalonymi pochodniami

Dni Kożuchowa – widowiskowy pokaz ognia