Park miejski

Historia i przyroda

Park miejski przyciaga spacerowiczów i rowerzystów. Znajduje się w centrum miasta, na północny-wschód od zabudowy staromiejskiej.

Barokowy portyk

Uwagę zwraca barokowy portyk filarowy – to pozostałość pałacu wzniesionego przez rodzinę von Kalckreuth w 1780 r. W 1945 r. pałac spłonął po splądrowaniu przez wojska radzieckie. Ruiny budowli rozebrano na pocz. lat 50. pozostawiając jedynie portyk.

Kobieta w sportowym stroju ptrząca się na rzeźby

Barokowy portyk w parku w Kożuchowie

Salomon Maimon

Bez trudu zauważysz pomnik Salomona Maimona, wybitnego filozofa żydowskiego, kontynuatora myśli Immanuela Kanta, autora m.in. „Próby filozofii transcendentalnej”, dedykowanej królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Maimon ostatnie lata życia spędził w posiadłości von Kalckreuthów.

Pomnik w parku

Pomnik filozofa

Pomniki przyrody

Malowniczy park porastają okazałe drzewa, w tym imponujące okazy cisów, dębów, modrzewia, lip i buków, stanowiących pomniki przyrody.jesienne liście ;eżą na alei parkowej

Pomniki przyrody na terenie miasta i gminy Kożuchów

 1. Buk zwyczajny odm. czerwonolistna /Fagus silvatica var. atropunicea, obwód 319 cm, wys. ok. 24 m, rośnie w Kożuchowie na terenie Domu Pomocy Społecznej
 2. Topola biała /Populus alba, obwód 515 cm, wys. ok. 37 m, rośnie w Kożuchowie koło Szkoły Podstawowej nr 1
 3. Cypryśnik błotny /Taxodium distychum, obwód 209 cm, wys. ok. 17 m, rośnie w Kożuchowie koło Szkoły Podstawowej nr 1
 4. Miłorząb japoński /Ginkgo biloba, obwód 139 cm, rośnie w Kożuchowie koło Szkoły Podstawowej nr 1
 5. Platan klonolistny /Platanus acerifolia, obwód 370 cm, wys. ok. 35 m, rośnie w Kożuchowie przy ul. Chopina (fosa)
 6. Dąb szypułkowy /Quercus robur, obwód 340 cm, wys. ok. 34 m, rośnie w Kożuchowie przy ul. Zielonogórskiej
 7. Skupienie 5 dębów szypułkowych /Quercus robur, obwody 390-460 cm, wys. ok. 34-37 m, rosną na łące w Solnikach
 8. Buk zwyczajny odm. czerwonolistna /Fagus silvatica var. atropunicea, obwód 350 cm, wys. ok. 23 m, rośnie w Kożuchowie przy ul. Kraszewskiego
 9. Cis pospolity /Taxus baccata, obwód 60 cm, wys. ok. 8 m, rośnie w Kożuchowie przy ul. Kraszewskiego
 10. Skupienie 2 dębów szypułkowych /Quercus robur, obwody 352-353 cm, wys. ok. 20 m, rosną w Kożuchowie przy byłym przystanku PKS
 11. Dąb szypułkowy /Quercus robur, obwód 410 cm, wys. ok. 28 m, rośnie w Solnikach obok sali wiejskiej
 12. Dąb szypułkowy /Quercus robur, obwód 330 cm, wys. ok. 22 m, rośnie w Radwanowie przy budynku mieszkalnym
 13. Buk pospolity /Fagus silvatica, obwód 415 cm, wys. ok. 20 m, rośnie w Kożuchowie koło Szkoły Podstawowej nr 1
 14. Cis pospolity /Taxus baccata, obwód 150 cm, wys. ok. 12 m, rośnie w Kożuchowie w parku miejskim im. Poniatowskiego
 15. Skupienie 5 dębów szypułkowych /Quercus robur, obwody 280-530 cm, wys. ok. 25 m, rosną w Kożuchowie w parku miejskim im. Poniatowskiego
 16. Skupienie 3 modrzewi europejskich /Larix decidua,  obwody 275-350 cm, wys. ok. 25 m, rosną w Kożuchowie w parku miejskim im. Poniatowskiego
 17. Skupienie 3 dębów szypułkowych /Quercus robur, „Lech”, „Czech” i „Rus”, obwody 355-460 cm, wys. ok. 25 m, rosną w Broniszowie
 18. Lipa drobnolistna /Tillia cordata, „Ceglana lipa”, obwód 375 cm, wys. ok. 20 m, rośnie w Broniszowie
 19. Wiciokrzew pomorski /Lonicera periclymenum/, „Cegielnia”, powierzchnia (ok. 10,4 ha) w Broniszowie
 20. Głaz narzutowy „Czarci kamień”, obwód 300 cm, wys. ok. 2 m, znajduje się przy drodze Bulin – Ojcowizna

Użytek ekologiczny

Torfowisko przejściowe z unikalną szatą roślinną położone w Nadleśnictwie Nowa Sól,  Leśnictwo Mirocin, na terenie dawnych poligonów wojskowych

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli”

Teren o powierzchni ponad 9600 ha chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Położony jest na terenie gmin Kożuchów, Otyń, Nowogród Bobrzański i Świdnica. Na terenie gminy Kożuchów, powierzchnia obszaru chronionego krajobrazu wynosi 431,57 ha.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „ Broniszów”

Powierzchnia 511,239 ha.

Wysokie drzewo iluminowane od dołu

Kontakt i informacje